AKADEMİK İNGİLİZCE - Sömestre 1

Sömestre 3

Bu dönem , öğrencilerimizin İngilizce- Türkçe simultane/anında geçişe başladıkları dönemdir. İngilizce ‘de detay bilgilerin ve önceden öğrenilen anahtar yapıların ileri düzeylerde çalımalarla tekrarı-pekiştirme ve kelime haznesinin yükseltilmesi devam eder. Bu dönem sonunda öğrencilerimiz kendi alanlarıyla ilgili değil , diğer herhangi bir bilim dalıyla ilgili yazı veya makaleyi , yapısal anlamda hiçbir zorluk çekmeden ve sözlük kullanımından koparak okuma ve yazmaya başlayıp , ingilizce’de düzey olarak , simültane tercümede ve İngilizce okuma anlamada yorum yapma düzeyine eriştikleri dönemdir. Kelime düzeyi 3750-4250 civarındadır. İleri düzey teknik eğitim devam eder ve öğrenci genel anlamda İngilizce bir proje veya tez yazacak düzeye gelir. Bu dönem sonunda, öğrencilerimiz İngilizce’de en üst seviyeye ulaşırlar.

SÖMESTRE HAZIRLIK SÖMESTRE 1 SÖMESTRE 2 SÖMESTRE 3