AKADEMİK İngilizce

Akademik İngilizce

Bilim dallarının genel terminolojisi çerçevesinde Semanitcs (LINGUISTICS, PHARSAL, VERBS, IDIOMS, PHARASES) çalışmalarıyla salt kendi alanlarıyla ilgili değil, diğer herhangi bir bilim dalıyla ilgili yazı veya makaleyi, yapısal anlamda hiçbir zorluk çekmeden ve sözlük kullanımından koparak okuma ve yazmaya başlayıp, İngilizce'de düzey olarak, simulatene tercüme ve ingilize okuma anlamıda yorum yapma düzeyine eriştikleri dönemdir. Kelime düzeyi 3750-4250 civarındadır. İleri düzey teknik eğitim devam eder ve öğrenci genel analmda İngilizce bir proje veya tez yazacak düzeye gelir. Bu dönem sonunda, öğrencilerimiz İngilizce'de en üst seviyeye ulaşırlar.

SÖMESTRE HAZIRLIK SÖMESTRE 1 SÖMESTRE 2 SÖMESTRE 3